footer
logo
October 04 2020
Blog single photo

गणपति लघुवित्तमा रोजगारी खुल्यो, एस.ई.ई. पासलाई पनि अवसर

बैंकिङ रोजगारी । गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अधिकृत र सहायक प्रशिक्षार्थी श्रेणीका लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । लघुवित्तमा काम गर्न इच्छुक उम्मेदवारले निवेदनका साथमा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो सहितको बायोडाटा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा ngtmicrovacancy@gmail.com मार्फत तथा लघुवित्तको वेवसाइट www.ganapatimicro.com.np मार्फत दरखास्त दिन सक्नेछन् ।

लघुवित्तले अधिकृत श्रेणीका लागि स्नातक वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा ५ वर्ष कार्य गरेको अथवा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरि सम्बन्धित क्षेत्रमा ७ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदञन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै धितो कर्जा लगानी, अनुगमन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यानुभव भएको समेत हुनुपर्नेछ । २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको र महिलाको हकमा ४५ वर्ष ननाघेको व्यक्तिले आवेदन दिन पाउनेछन् । 

सहायक प्रशिक्षर्थी पदका लागि एस.एल.सी वा एस.ई.ई. पास गरेको तथा कम्प्युटर सम्बन्धी ज्ञान भएको तथा ग्रामिक्ष क्षेत्रमा गई कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छन् यस्तो व्यक्ति १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको, महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । 
 Top