footer
logo
September 09 2020
Blog single photo

आशा लघुवित्तमा रोजगारी खुल्यो, एस.ई.ई. पासले पनि आवेदन दिन पाउने

बैंकिङ रोजगारी । आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्मचारी माग गरेको छ । लघुवित्तले केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यलयहरुको लागि मेहनती, इमान्दार र अनुभवि कर्मचारीहरुको आवस्यकता भएकाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न लागेको जनाएको छ । लघुवित्तमा काम गर्न इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले आवेदन दिनसक्ने पनि लघुवित्तले जनाएको छ । 

लघुवित्तले अधिृत श्रेणी अन्तर्गत वरिष्ठ अधिकृत, अधिकृत र कनिष्ठ अधिकृत माग गरेको हो । वरिष्ठ अधिकृतका लागि स्नातकोत्तर वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक तह मुनिको पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको वा स्नातक तह पास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक तह मुनि ४ वर्ष काम गरेको अथवा अधिकृत स्तरमा विभागिय प्रमु्ख भई कम्तिमा २ वर्ष काम गरेको वा सिए वा एसिसिए परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २ वर्ष काम गरेको अनुभव भएकाले आवेदन दिन सक्नेछन् । 

अधिकृत पदको लागि स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एक तह मुनिको पदमा कम्तिमा २ वर्ष कार्य गरेको वा स्नातक तह पास गरी एक तह मुनिको पदमा कम्तिमा ३ वर्ष कम गरेको सिए वा एसिसिए पास गरी एक वर्ष काम गरेको वा सेमि क्वालिफाइड सिए भई ३ वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । 

कनिष्ठ अधिकृत पदको लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एक तह मुनिको पदमा २ वर्ष कार्य गरेको वा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सेमि क्वालिफाइड सिए भई २ वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छन् । 

सहायक श्रेणी अन्तर्गत सुपरभाइजर, वरिष्ठ सहायक, सहायक र कनिष्ठ सहायक पदका लागि पनि लघुवित्तले कर्मचारी माग गरेको छ । सुपरभाइजर पदको लागि स्नातक उत्तीर्ण गरी लघुवित्तमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको वा प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्तमा कम्तिमा ५ वर्ष कार्य अनुभव भएकाले आवेदन दिन पाउनेछन् । वरिष्ठ सहायक पदको लागि स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्रमा कत्मिा २ वर्ष कार्य गरेको वा प्रविणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी ३ वर्ष कार्य अनुभव भएकाले आवेदन दिन पाउनेछन् । 

सहायक पदको लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तिमा २ वर्ष कार्य गरेको वा एसईई वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त संस्थामा कम्तिमा ३ वर्ष कार्य गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन पाउनेछन् । कनिष्ठ सहायक पदको लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तिमा १ वर्ष कार्य गरेको वा एसईई वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कम्तिमा २ वर्ष कायए गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन पाउनेछन् । 

दरखास्ता गरेको मितिसम्म अधिकृत श्रेणीको लागि २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको तषा सहायक श्रेणीको लागि १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । महिला उम्मेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा पाँच वर्ष थप हुनेछ । आवेदन फारम लघुवित्तको वेब साइट www.ashamicrofinance.com.np बाट डाउनलोड गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा आवेदन फारममा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको फोटो टाँस गरी सम्पूर्ण विवरण पूर्ण रुपमा भरी  asha.vacancy@gmail.com मा इमेल मार्फत वा लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालयमा पेश गर्न सकिने छ । Top