footer
logo
September 09 2020
Blog single photo

एक वर्ष बढी अवधिको घर र गाडी कर्जा लिएका ऋणीलाई राहत, ब्याजदर परिवर्तन नहुने

राष्ट्र बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै एक वर्ष भन्दा बढी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

इजाजत प्राप्त संस्थाले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी स्थीर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर ग्राहक स्वयंले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु-याएको मानिने छैन । 

यो व्यवस्थाले व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका/हुने घर कर्जा, गाडी कर्जा, लगायतका मासिक वा कुनैपनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका÷हुने एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा लागू हुनेछ । राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रयमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जा लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । 

लागि कर्जाका शर्त वा भुक्तानी तालिका वा किस्ता रकममा भएको परिवर्तनलाई पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना नमान्ने व्यवस्था समेत एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । 

नयाँ कर्जाको लागि तोकिने स्थिर ब्याजदर अर्धवार्षिक रुपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । 
 

Top