footer
logo
September 09 2020
Blog single photo

कर्जा उपभोग गर्दै आएका कोभिड प्रभावित ऋणीले २० प्रतिशत चालु पूँजी पाउने, नयाँले १० प्रतिशत

राष्ट्र बैंक । कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीहरुले चालु पूँजीको अधिकतम २० प्रतिशत सम्म कर्जा उपभोग गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग/ व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तमा कायम कर्जाको सीमामा एक पटकको लागि चालु पूँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालु पूँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पूँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 
 कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको बिजनेस प्रपोजल आदिको विश्लेषण गरी तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था भएमा सो कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको नमानिने पनि राष्ट्र बैंकले स्पस्ट पारेको छ । 
 

Top