footer
logo
July 31 2020
Blog single photo

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप राख्ने

राष्ट्र बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति निक्षेपमा २६ कारोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको २६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागेको हो । 

उक्त रकम लिन चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन १९गते भित्र सलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले भदौ १ गतेदेखि २०७८ जेठ १ गते सम्म (२७२ दिन) का लागि निक्षेपमा उक्त रकम राख्ने छ । 

‘‘क’’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले २० करोड ८० लाख रुपैयाँ, ‘‘ख’’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ र ‘‘ग’’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुले १ रकोड ३० लाख रुपैयाँका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । उक्त रकम लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न १३ वटा मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा २ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने, न्यूनतम पूँजीकोष कायम भएको, निष्कृया कर्जा कुल कर्जा सापटीको ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको, स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति रहेको, कर्जा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पूँजी अनुपात बैंकले समय समयमा निर्धारणगरेको हुनुपर्ने लगायतका मापदण्ड पुरा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकम लिनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । 
 

Top