footer
logo
July 26 2020
Blog single photo

स्वस्तिक लघुवित्तमा रोजगारीको अवसर, एस.एल.सी सरहकाले समेत आवेदन दिन पाउने 

बैंकिङ रोजगारी । स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न पदका लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । लघुवित्तले केन्द्रीय कार्याय र विभिन्न जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तथा सञ्चालनमा ल्याउन लागेका शाखा कार्यलयका लागि कर्मचारी माग गरेको हो । 

लघुवित्तले पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गरेको मिति (२०७७ साउन १० गते) देखि १५ दिन भित्र योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । आवेदन सहित, नागरिकताको प्रतिलिपी, फोटो सहितको व्यक्तिगत विवरण र आफुले आवेदन दिन चाहेको पद स्पस्ट उल्लेख गरी लिखित आवेदन इमेल मार्फत पठाउन सकिने लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको इमेल slbs.vacancy@gmail.com मा आवेदन दिन सकिने छ । 

लघुवित्तले प्रबन्धक÷नायब प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक, अधिकृत/क.अधिकृत, शाखा प्रबन्धक (व. सहायक/सहायक), कनिष्ठ सहायक, व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी, सहायक प्रशिक्षार्थी लगायतका पदमा केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको हो । 

प्रबन्धक/नायब प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक पद (व्यवस्थापकीय श्रेणी) का लागि न्यूनतम स्नातकोत्तर वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी ३ वर्ष सम्मको बैंकिङ अनुभव भएको व्यक्ति अथवा स्नातक तह उत्तिर्ण भई ५ वर्ष बैंकिङ अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ ।

अधिकृत/क.अधिकृत पद (अधिकृत श्रेणी) का लागि न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी ३ वर्ष बैंकिङ अनुभव भएको अथवा प्रबिण्ता प्रमाणपत्र (१०+२) तहको परीक्षा उत्तिर्ण गरी ५ वर्ष बैंकिङ अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ । 

शाखा प्रबन्धक (व. सहायक÷सहायक) पद (सहायक) का लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह (१०+२) वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण भई न्यूनतम १ वर्षको बैंकिङ अनु्भव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने छ । 

कनिष्ठ सहायक पद (सहायक) का लागि एस.एल.सी वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा न्यूनतम १ वर्ष काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने छ । 

व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी पद (सहायक) का लागि स्नातक वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी लघुवित्त कार्यक्रमको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको तथा फिल्डमा कार्य गर्न सक्ने हुनुपर्ने छ । 

सहायक प्रशिक्षार्थी पद (सहायक)को लागि न्यूनतम एस.एल.सी वा सो सरहको परिक्षा उत्तिर्ण गरी लघुवित्त कार्यक्रमको बारेमा राम्रो ज्ञान भएको तथा फिल्डमा कार्य गर्नसक्ने हुनुपर्ने छ । प्रबन्धक/नायब प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक पद (व्यवस्थापकीय श्रेणी) का लागि सिधै अन्तरवार्ता हुने छ भने अन्य पदको हकमा लिखित तथा अन्तरवार्ता हुने छ । लघुवित्तले व्यवस्थापकीय श्रेणीको लागि २१ वर्षपुरा गरी ४५ वर्ष ननाघेको, अधिकृत श्रेणीको लागि २१ वर्ष पुरा गरी ४० वर्ष ननाघेको,र सहायक श्रेणीको लागि १८ वर्ष पुरा गरी ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने जनाएको छ । महिला उम्मेद्वारको हकमा माथिल्लो उमेरमा ५ वर्ष थप गरिएको लघुवित्तले जनाएको छ । 

लघुवित्तमा आवेदन प्राप्त भएपछि छनौट भएका उम्मेदवारहरुले परिक्षा दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । परिक्षा दस्तुर अधिकृत श्रेणीको लागि ५ सय रुपैयाँ र सहायक श्रेणीका लागि ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । 

Top