footer
logo
Blog single photo

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो पुनरकर्जाको वर्गीकरण, ब्याजदर र अवधि पनि तोकियो

राष्ट्र बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको पुनरकर्जा कार्यविधिको मस्यौदामा पुनरकर्जालाई ३ वर्षमा गर्गीकरण गरेको छ । बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा, विशेष पुनरकर्जा र साधारण पुनरकर्जा गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको हो । 

उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यपार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपैयाँ सम्मको कर्जा सुविधाको लागि प्रदान गरिने पुनरकर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जामा मानेको छ । यस्तै समयसमयमा कुनै क्षेत्र विशेषलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनरकर्जालाई विशेष पुनरकर्जा भनेको छ । विशेष पुनरकर्जामा अहिले कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम/व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनरकर्जाहरुलाई समावेस गरेको छ । साधारण पुनरकर्जामा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र विशेष पुनरकर्जामा नपरेका र बैंकले समयसमयमा तोकेको सबै पुनरकर्जाहरुलाई साधारण पुनरकर्जा मानेको छ । 

लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र साधारण पुनरकर्जामा बैंकहरुले ऋणिबाट ५ प्रतिशत ब्याज लिनपाउने छन भने विशेष पुनरकर्जामा तीन प्रतिशत मात्रै ब्याज लिन पाउने छन् । 

पुनरकर्जा कोषमा रहेको रकमको अधिकतम पाँच गुणा सम्म पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकने गरी सीमा कायम गरेको छ । पुनरकर्जा सुविधाको सीमा समेत तोकिएको छ । बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रति ग्राहक पुनरकर्जाको अधिकतम सीमा १० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । 

बैंकले ग्राहक अनुसार मुल्याङ्कन गरी उपलब्ध गराउने साधारण पुनरकर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तो पुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन् । 

बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रदान गरिने पुनरकर्जा रकम कुल पुनरकर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन् ।

पुनरकर्जाको अवधि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार बढीमा १ वर्षको हुने छ । 

Top